Om Oss

Dimmelsvik Entreprenør As vart stifta 07/07-2006.

Selskapets eigarar er Reino A/S og Moss og Søllesvik AS. Selskapet har god eigenkapital og gjennom selskapets eigarar, blir det stilt høge krav til kvalitet og rasjonell drift.

valedalen210818-8831

Tenester

Referanser

Røyrlegging kraftverk

rørlegging

Riving på Rosendalstunet

20160311_131802

Kulturskulen

YV-1 og YV-4 stålsøler og stendere1

KONTAKT OSS