Referansar

Referansar

Kunde Oppdrag
Valen Kraftverk Dam Valedalsvatn - forsterking av eksisterande dam
Kvinnherad Kommune FV48 Vegkryss Industriområde
Mesta AS Brøyting og vedlikehald veg
No-Rø Eigedom AS Grunn- og betongarbeid bustad blokk
Leigland Bygg AS Grunn- og betongarbeid Rosendalstunet
PEAB Anlegg AS Eldelvi og Svardøla Kraftverk - røyrgate
Kvinnherad Kommune Brøyting og vedlikehald veg
PEAB Anlegg AS Grunn- og betongarbeid til miljøstasjonen på Eikelandsosen.
Fjellbygg AS Storelvi Kraftverk, anleggs- og montasjeleiing, grunnarbeid
Kvinnherad kommune Friidrettsanlegg, Husnes
Kvinnherad kommune Grunn-/betongarbeid for kulturskulen.
Fjellbygg AS Grunn-/betong/røyrlegging kraftverk Mo I Rana
Baroniet i Rosendal Parkeringsplass, grunn- og betongarbeid Avlsgården
Fjellbygg AS Grunn-/betong/røyrlegging kraftverk Hønefoss
Teigen Bygg AS Grunn-/betongarbeid Postbygg, Husnes
Rosendal og omland vassverk SA VL anlegg
Kvinnherad kommune Hyttefelt, parkeringsplass, vedlikehald veg, brøyting, mm
Mesta AS Grunn- og betongarbeid
Kvinnherad kommune Ny parkeringsplass og infrastruktur ved Husnes Kyrkje
NCC Grunn-/betong/røyrlegging kraftverk Åkra
Kvinnherad kommune Kloakkreinsing- og vasshandsamingsanlegg i Ølve.
Project AS Grunn- og betonarbeid
Meatjørna 2 AS Opparbeiding Industritomt Heiane Vest
Stripo Eigedom AS Opparbeiding Industriområde, Husnes
BS Eigedom AS Grunn- og betong arbeid bustadfelt Fitjaheio
Kvinnherad Motorsportklubb Knattekrossbane, grunnarbeid, oppmåling og tilrettelegging
Arctic Seaworks AS VA-anlegg Løfallstrand-Årsnes
S. Prosjekt Skadeservice AS Grunn- og betongarbeid
G & H Skjelnes Entreprenør AS Opparbeiding av bustadfelt Rosendal
BS Eigedom AS Reguleringsplan, ca 45 mål. Bustadfelt i Dimmelsvik
Bergen Bolig AS Grunn- og betongarbeid, etablering av vegar og parkeringsplassar i Sædalslien. Prosjektet omfattar ca 70 bustadeiningar.
Kvinnherad Kommune Ny kunstgrasbane i Rosendal
FUS Barnehagene Grunn-/betongarbeid ny barnehage
Energi Teknikk AS Grunn-/betong/røyrarbeid kraftverk Oma
Kvinnherad Energi AS Diverse kabelgrøfter og trafotomter
Kvinnherad Bygg AS Grunnarbeid PU-bustad, ny brannstasjon, Huldrehaugen bustadfelt