Velkomen til Dimmelsvik Entreprenør AS!

Alt i grunn & betong-arbeid

Du finn oss langs Fv. 48 i Dimmelsvik. 

Utleige av varebil og minigravarar.

Grunn- og betong arbeid i Dam Valedalsvatn i 2018-2019.

Rekruttering !

Kontakt oss idag for ein uforpliktande prat!

Nøgde kundar

Kunden sitt ynskje er i fokus uavhengig av storleiken på arbeidet.

Kontakt oss

Ta kontakt og me vil gje tilbud på det meste innan entreprenørarbeid,  og andre tjenester som transport, kraning og utleige.

Trygg og god arbeidsstad

Vi er 22 tilsette med eigarar på alle nivå i bedrifta, og er lærbedrift med tre lærlingar i 2019/2020.

Våre tenester

Grunnarbeid

Les mer ...

Betongarbeid

Les mer ...

Massetransport

Les mer ...

Utleige av maskiner og varebil

Les mer ...

Fjellsprenging

Les mer ...

Meisling av fjell og betong

Les mer ...

Vann og avløp

Les mer ...

Vegbygging

Les mer ...

Asfaltering

Les mer ...

Tomteutgraving

Les mer ...

Pågåande prosjekt

Fornying Dam Svartedalsvatn

Betong arbeid i Dam Svartedalsvatn for Statkraft med K.Hjelmeland AS, Kvinnherad. vert avslutta i 2020.

Ny bru ved Furubergsfossen i Kvinnherad.

Ny bru ved Furubergsfossen i Kvinnherad.

Les mer ...

Aksen på Husnes, grunn-og betong, Kvinnherad kommune

Les mer ...

Grunn-og betongarbeid Johan Eide`s Gullsmedforretning AS, Rosendal

Referansar - utval

Om oss

Om oss (Maskinentreprenør)

Dimmelsvik Entreprenør A/S vart stifta i 2006.

Bedrifta er eigd av Reino A/S og Moss og Søllesvik A/S. Vi har god eigenkapital og det vert stilt strenge krav til kvalitet og rasjonell drift. Eigarane er aktivt med i drifta på alle nivå.

Over 10 ÅR MED SOLID ARBEIDSINNSATS

Vi har vore aktive i marknaden i over 13 år og har hatt god tilgang på arbeid i bedrifta og dei tilsette. Vi set krav til kvalitet i arbeidet for kundar, god drift og set strenge krav til kunnskap om arbeide og god HMS for dei tilsette, samarbeidspartnerar, leverandørar og kundar.  Vi har god  maskinpark for våre tilsette, som me fornyar ofte og som og kjem til gode for våre kundar. Bedrifta har arbeidsoppgåver både i og utanfor kommunen, som krev reisevirksomheit for dei tilsette, men som og gjev gode fritidsordningar.

TRIVSEL OG KOMPETANSE

Vi er tilsett 22 personar samt leige av tenester. Vi er for tida lærebedrift for tre lærlingar i 2019/20. Vårt mål er å vera ein trygg og stabil arbeidsgjevar, med gode pensjons- og forsikringsordningar for dei tilsette. Vi har stabil og god arbeidskraft med lang erfaring og brei kunnskap, samstundes satsar me på unge nyutdanna som gjev kontinuitet i bedrifta. Bedrifta ynskjer å framstå som nytenkjande og lærande bedrift, som gjer bedrifta sterke på fagkunnskap. Vi har stor fokus på metodikk og kvalitet.

VI BYGGJER BYGDA OG KOMMUNEN VÅR

Vi har sterk lokal forankring. Vårt første store lokale oppdrag var kunstgrasbana i Rosendal, og deretter har det halde fram med mange små og store oppdrag for private og offentlege kundar. Arbeid med grunn- og betongarbeid av blant anna bygging av bustadfelt, småkraftverk, fotball- og friidrettsanlegg, kulturhus og brannstasjon, har gjeve oss god forankring i kommunen vår. Dimmelsvik Entreprenør AS kjenner eit sterkt samfunnsansvar og deltek i mange dugnadsoppgåver og bidreg elles til lag- og organisasjonar, som stør opp om det lokale fellesskapet.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Achilles
Achilles

Achilles Utilities Nordics & Central Europe hereby confirms that Dimmelsvik Entreprenør AS is now fully registered as a supplier in Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System for the products/service codes listed in the appendix

Achilles

Achilles Utilities Nordics & Central Europe hereby confirms that Dimmelsvik Entreprenør AS is now fully registered as a supplier in Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System for the products/service codes listed in the appendix

OKAB
OKAB

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

OKAB

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Ragn Sells
Ragn Sells

Miljøsertifikat.

Leverer avfall for miljøriktig håndtering med størst mulig grad av gjenvinning.

Ragn Sells

Miljøsertifikat.

Leverer avfall for miljøriktig håndtering med størst mulig grad av gjenvinning.

Kontakt oss

926 47 232
Omvikdalsvegen 138, 5464 DIMMELSVIK
Orgnr 990 149 062