Velkomen til Dimmelsvik Entreprenør AS!

Alt i grunn & betong-arbeid.

Muring har Dimmelsvik Entreprenør AS hatt ansvar for, kor Rune Havnen AS v/ Rune Havnen har utført muring av stein, april-juli 2020.

LASTEBILSJÅFØRAR I DIMMELSVIK ENTREPRENØR AS

UTLEIGE AV VAREBIL OG MINIGRAVAR

GRUNN- OG BETONGARBEID VED DAM VALEDALSVATN I 2018-2019

DU FINN OSS I OMVIKDALSVEGEN 138,

 LANGS FV. 48 I DIMMELSVIK

REKRUTTERING !

KONTAKT OSS I DAG FOR EIN UFORPLIKTANDE PRAT :)

Dagleg leiar Atle Søllesvik - mob. 928 89 088.

Nøgde tilsette i Omvikdalen barnehage etter ny sandkasse laga av Dimmelsvik Entreprenør AS sine tilsette v/ Roger og Snorre. 

Nøgde kundar

Kunden sitt ynskje er i fokus uavhengig av storleiken på arbeidet.

Kontakt oss

Ta kontakt og me vil gje tilbud på det meste innan entreprenørarbeid,  og andre tjenester som transport, kraning og utleige.

Trygg og god arbeidsstad

Vi er 22 tilsette med eigarar på alle nivå i verksemda, og er godkjend lærebedrift med tre lærlingar i 2019/2020.

Våre tenester

Grunnarbeid

Les mer ...

Betongarbeid

Les mer ...

Massetransport

Les mer ...

Utleige av maskiner og varebil

Les mer ...

Fjellsprenging

Les mer ...

Meisling av fjell og betong

Les mer ...

Vann og avløp

Les mer ...

Vegbygging

Les mer ...

Asfaltering

Les mer ...

Tomteutgraving

Les mer ...

Pågåande prosjekt

Fornying Dam Svartedalsvatn, 2019-2020

Betong arbeid i Dam Svartedalsvatn for Statkraft med K.Hjelmeland AS, Kvinnherad. vert avslutta i 2020.

Ny bru ved Furubergsfossen i Kvinnherad, 2019-2020

Ny bru ved Furubergsfossen i Kvinnherad.

Les mer ...

Aksen på Husnes, grunn-og betong, Kvinnherad kommune, 2018-2020.

Les mer ...

Rosendal friidrettsanlegg - ny friidrettsbane 2020.

Dimmelsvik Entreprenør AS har vore hovudentreprenør med det nye banedekket på Rosendal stadion (friidrettsanlegget). Me ventar no på at sjølve banedekket skal leggjast på friidrettsbanen - oppstart medio august 2020.

Referansar - utval

Om oss

Om oss (Maskinentreprenør)

Dimmelsvik Entreprenør A/S vart stifta i 2006.

Verksemda er eigd av Reino A/S og Moss og Søllesvik A/S. Den har god eigenkapital og det vert stilt strenge krav til kvalitet og rasjonell drift. Eigarane er aktivt med i drifta på alle nivå.

Over 10 ÅR MED SOLID ARBEIDSINNSATS

Dimmelsvik Entreprenør AS har vore aktive i marknaden i over 13 år. Vi har hatt god tilgang på arbeid og kvalifisert arbeidskraft. Vi set krav til kvalitet, både i arbeid for kundar og i drifta. Det er også strenge krav til kunnskap om arbeidet, god HMS for dei tilsette og for samarbeidspartnarar. Verksemda har nyare maskinpark til våre tilsette, og denne vert jamnleg fornya, noko som og kjem våre kundar til gode. Verksemda har arbeidsoppgåver både i og utanfor eige kontor kommunen. Dette krev fleksibilitet blant dei tilsette, men gjev gode fritidsordningar.

TRIVSEL OG KOMPETANSE

Verksemda har i pr. juni 2020, 26 fast tilsette. Tre lærlingar har nyleg utført og bestått fagprøve i anleggsmaskinfaget. Vi vil frå hausten ha ein ny lærling. 

Vi leiger og inn tenester frå andre ved behov. Vårt mål er å vera ein stabil og trygg arbeidsgjevar, og har gode pensjons- og forsikringsordningar for våre tilsette. Vi har ei stabil og god arbeidskraft med lang erfaring og brei kunnskap. Samstundes ynskjer vi å satsa på unge nyutdanna, noko som gjev kontinuitet i drifta. Verksemda ynskjer å framstå som ei nytenkjande og lærande verksemd, noko som gjev oss sterke på fag-kunnskap. Vi har stort fokus på metodikk og kvalitet.

VI BYGGJER BYGDA OG KOMMUNEN VÅR

Vi har ei sterk lokal forankring. Vårt første store lokale oppdrag var kunstgrasbana i Rosendal, og deretter har det halde fram med mange små og store oppdrag for private og offentlege kundar. Arbeid med grunn- og betongarbeid av blant anna bygging av bustadfelt, småkraftverk, fotball- og friidrettsanlegg, kulturhus og brannstasjon, har gjeve oss god forankring i kommunen vår. Dimmelsvik Entreprenør AS kjenner eit sterkt samfunnsansvar og deltek i mange ulike dugnadsoppgåver. Vi bidreg til lag- og organisasjonar, samt stør opp om det lokale fellesskapet.    

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Achilles
Achilles

Achilles Utilities Nordics & Central Europe hereby confirms that Dimmelsvik Entreprenør AS is now fully registered as a supplier in Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System for the products/service codes listed in the appendix

Achilles

Achilles Utilities Nordics & Central Europe hereby confirms that Dimmelsvik Entreprenør AS is now fully registered as a supplier in Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System for the products/service codes listed in the appendix

OKAB
OKAB

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

OKAB

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Ragn Sells
Ragn Sells

Miljøsertifikat.

Leverer avfall for miljøriktig håndtering med størst mulig grad av gjenvinning.

Ragn Sells

Miljøsertifikat.

Leverer avfall for miljøriktig håndtering med størst mulig grad av gjenvinning.

Besøk oss på facebook

24.10.20 14:06
Skal du rydda vekk buskar og småtrer, leiger vi ut ein ny flis-og tre kuttar.
Les på Facebook
23.10.20 13:04
Dimmelsvik Entreprenør As v/ Hans Frode Røssland straks klar for transport til Geiranger.
Les på Facebook
19.10.20 14:01
Vi leiger ut ny tre-og flis kuttar.Kuttar/ fliser tre/greiner inntil 15 cm (diameter), gjerne rett i ein bilhengar.
Les på Facebook
15.10.20 09:06
Dimmelsvik Entreprenør As v/ Hans Frode Røssland i transport for Johs.
Les på Facebook

Kontakt oss

926 47 232
Omvikdalsvegen 138, 5464 DIMMELSVIK
Orgnr 990 149 062